Szanowni Klienci, Kontrahenci,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), które ma być stosowne od dnia 25 maja 2018r., w świetle wymogów przedmiotowego Rozporządzenia, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MTT Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siodlarskiej 12/5, kontakt e-mail: biuro@mtt.net.pl, tel.: 22 532 20 00 (opłata za połączenie zgodna z posiadaną taryfą).

2. Celem zbierania danych jest przygotowanie oraz realizacja umów, wystawianie faktur VAT oraz ewentualna promocja produktów oferowanych przez MTT Polska Sp. z o. o.

3. Gromadzone przez MTT Polska Sp. z o. o. dane obejmują w szczególności:

• dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
• dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail),
• dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT),
• dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),
• dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
• dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej komunikacji).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umów. W przypadku niepodania danych niemożliwym bowiem będzie wykonanie umowy.

5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, znajdujących się w posiadaniu w/w Administratora danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdemu przysługuje prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia jego danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Ewentualnymi odbiorcami Państwa danych będą jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z łączącej nas umowy.

Pozdrawiamy
Mtt Polska Sp. z o. o.