SKANOWANIE 3D

Dzięki skanerowi 3D, możemy łatwo i szybko przekształcić rzeczywisty obiekt w cyfrową chmurę punktów odzwierciedlając jego kształt, powierzchnię oraz teksturę. Zeskanowany obiekt możemy następnie poddać edycji oraz wydrukować na drukarce 3D lub sprawdzić poprawność wymiarową wydrukowanego modelu.

Dzięki inwestycji w najwyższej klasy skanery 3D jesteśmy w stanie szybko dotrzeć do klienta i zdigitalizować nawet dużej wielkości obiekty. Usługi skanowania 3D wykonujemy na terenie całej Europy!

SKANOWANIE 3D UMOŻLIWIA:

  • Szybkie uzyskanie modelu przestrzennego obiektu bez wykonywania pracochłonnych pomiarów i projektów w programie,
  • Wprowadzenie zmian do zeskanowanego obiektu – można dosztukować złamany element, dostosować do własnych potrzeb,
  • Odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej obiektu posiadając jedynie fizyczny element (inżynieria odwrotna).

Skanowanie tropów dla Uniwersytetu Uppsala ze Szwecji

Na zlecenie Szwedzkiego Uniwersytetu Uppsala nasza firma prowadzi działania na wykopaliskach w całej Europie zabezpieczając, w postaci cyfrowego obrazowania, ważne paleontologiczne znaleziska. Nasza praca ułatwia naukowcom ze szwedzkiego instytutu ocenę swoich odkryć. Zabezpiecza je też przez bezpowrotnym zniszczeniem, przez warunki atmosferyczne czy nieumiejętne zabezpieczenie.